Pentru cazarea turiștilor  în structuri de cazare , conform prevederilor HG 237/2001-pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, este obligatorie completarea…
Continue Reading