Persoane Juridice – Partea a VI-a

Publicare Anunțuri Partea VI-a-Licitații

Anunțurile pentru organizarea licitațiilor  se întocmesc  în baza Legii 54/2006 și a Legii nr. 350/2005

Pentru anunțurile de licitație organizate în baza Legii 54/2006,  termenul de depunere a anunțului în vederea publicării trebuie să respecte prevederile articolului 21, astfel:

„Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor”

Pentru anunțurile de licitație organizate în baza Legii 350/2005, termenul  de depunere a anunțului în vederea publicării poate fi redus la 15 zile conform  art. 20 al.2.

Anunțurile de organizare a licitațiilor sunt de următoarele tipuri:

Anunțuri de intenție

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de lucrări

Anunțuri de participare la licitație  deschisă

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achziții de servicii

Anunțuri de participare la  licitație restrânsă

–Achiziții de  produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri de participare la negociere cu publicare prealabilă

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri de participare la dialog competitiv

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri  privind concursul de soluții

–Anunț de participare

–Anunț privind rezultatul concursului

Anunțuri de atribuire a contractelor de achiziție publică

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri în baza Legii 350/2005

–Program anual

–Anunț de participare

–Anunt de atribuire

–Program anual

Concesiuni

–Anunț de participare la licitație

–Achiziții de bunuri

–Anunțuri de participare la negociere directă

—-Achiziții de bunuri

–Anunțuri de partcipare la licitație deschisă

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

–Anunțuri de participare la licitație restrânsă

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de  servicii

–Anunțuri de participare la dialog competitiv

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

–Anunturi de participare la negociere

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de  servicii

–Anunț de atribuire a contractelor de concesiune

—-Achiziții de bunuri

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

Alte tipuri de anunțuri prevăzute a se publica

Anunțuri privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice

–Licitație deschisă

–Negociere directă

Anunțuri privind delegarea gestiunii serviciilor  de transport public local

–Licitație deschisă

–Negociere  directă