Arhive pentru Consultanță Monitorul Oficial – Partea a III-a - Pagină 2

Autorizaţie de funcţionare eliberată conform Decretului-Lege nr. 54/1990 emisa de primării.

Pentru publicarea pierderii Autorizaţiei, Cererea de publicare   trebuie să cuprindă; denumirea completă și sediul soicitantului, codul de identificare fiscală; numărul autorizației de funcționare, data eliberării, denumirea organului emitent la …
Continue Reading

Act de studii

Pentru publicarea pierderii Actului de studii,   este nevoie de : -Copie act  identitate -Cerere  de publicare    care  trebuie să cuprindă ; numele, prenumele, inițiala tatălui și adresa completă ale…
Continue Reading