Consultanță Monitorul Oficial – Partea a III-a

Carnet de muncă

Pentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă;

 1. numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberărrii;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 5. pe ce nume a fost eliberat.

Datele se obțin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

 

În cazul pierderii cărților de muncă foarte vechi( anii  1950-1960), pentru care nu se poate face dovada cu privire la seria și numărul cărții de muncă, cu titlu de excepție, publicarea se va realiza menționandu-se doar organul emitent și anul întocmirii acesteia, datele care vor fi preluate din adeverința eliberată de la ultimul loc de munca, în care se va specifica motivul pentru care datele complete ale cărții de muncă nu mai pot  fi recuperate.

Dacă cererea se face de către alta persoană decat titularul actului, trebuie să se precizeze calitatea persoanei care solicită publicarea, motivul pentru care s-a procedat astfel și să se atașeze acte doveditoare în acest sens( copie certificat deces-dacă titularul a decedat, etc).

 

În cazul în care solicitarea de pierdere vine din partea unei  instituții, trebuie depusă  o adresă oficială  semnată de reprezentantul legal și ștampilată, în care să se menționeze toate datele cărții de muncă, pe ce nume a fost eliberată, precum și motivul pentru care se solicită publicarea de către instituție.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

                                                                             

 

Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comert exterior cu produse militare.

Pentru publicarea pierderii  Autorizaţiei ,

Cererea de publicare trebuie sa cuprindă:

 1. denumirea completa si sediul solicitantului,
 2. numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala,
 3. seria si numarul autorizatiei;
 4. data eliberarii;
 5. denumirea organului emitent la data eliberarii actului.

Cererea va fi semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, al carui nume si prenume trebuie mentionat in clar si stampilata.

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Autorizaţie de funcţionare eliberată conform Decretului-Lege nr. 54/1990 emisa de primării.

Pentru publicarea pierderii Autorizaţiei,

Cererea de publicare   trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul soicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul autorizației de funcționare,
 4. data eliberării,
 5. denumirea organului emitent la  eliberarii actului.

Datele se obțin de la  organul  emitent.

Cererea  va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Sigiliul de identificare și legitimație a tehnicianului de service.

 Pentru  publicarea pierderii Sigiliului,

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul  sigiliului/legitimației;
 4. numele pe care s-a atribuit.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Ştampile, sigilii şi matriţe timbru sec pe care se imprimă stema României

 Pentru publicarea pierderii de Ştampilei, Matriţe, etc.

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă ;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală; forma ștampilei;
 3. amprenta acesteia.
 4. Se anexează la cerere modelul ștampilei decupat de pe un act mai vechi.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Licența de transport/copia conforma/Certificat de transport în cont propriu

Pentru publicarea pierderii Licenţei de transport, Copie conformă, Certficat de transport,  

Cererea  de publicare    trebuie să  cuprindă;

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. seria  și numărul  licenței/copiei conforme;
 4. data eliberării;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume si prenunme trebuie menționat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Licente de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie

  Pentru publicarea pierderii Licenţei de funcţionare,  

Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

 1. denumirea și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. seria și  numărul licenței;
 4. data eliberării;
 5. denumirea  organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată. Se anexeaza adeverința organului de poliție competent, în original.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completaîi datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Dispozitive de marcat material lemnos

Pentru publicarea pierderii dispozitivelor de marcat

Cererea  de publicare trebuie să cuprindă:

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,codul de identificare fiscală;
 2. forma (amprenta )  ciocanului/dispozitivului ; indicativul acestuia.. .

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Ciocane silvice de marcat/pentru control,dispozitive de marcat material lemnos

 Pentru publicarea pierderii de Ciocane silvice de marcat, Dipozitive de marcat,

 Cererea de publicare      trebuie sa cuprindă :

 1. denumirea completa si sediul solicitantului
 2. forma (amprenta ) ciocanului/dispozitivului
 3. codul de identificare fiscala;; indicativul acestuia.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar  și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Certificat de înregistrare fiscală

 Pentru publicării pierderii Certficatului de înregistare fiscală,

 Cererea  de publicare     trebuie să cuprindă

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului  și codul de identificare fiscală;
 3. seria și numărul  codului fiscal;
 4. data liberării;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Datele se obțin de la organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE