Arhive pentru Consultanță Persoane Juridice – Partea a III-a

Sentințe/hotărâri judecătorești a căror publicare este obligatorie potrivit dispozițiilor legale în vigoare

Pentru publicare sunt necesare următoarele acte: Adresa oficială prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;…
Continue Reading

Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comert exterior cu produse militare.

Pentru publicarea pierderii  Autorizaţiei , Cererea de publicare trebuie sa cuprindă: denumirea completa si sediul solicitantului, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala, seria si numarul…
Continue Reading

Autorizaţie de funcţionare eliberată conform Decretului-Lege nr. 54/1990 emisa de primării.

Pentru publicarea pierderii Autorizaţiei, Cererea de publicare   trebuie să cuprindă; denumirea completă și sediul soicitantului, codul de identificare fiscală; numărul autorizației de funcționare, data eliberării, denumirea organului emitent la …
Continue Reading
12