Consultanță Persoane Juridice – Partea a III-a

Acte de studii- în caz de dispariție

Pentru publicarea dispariției Actului de studii se solicită:

Adresa oficială   care să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul emitentului;
 2. denumirea actului de studii; anul eliberarii-daca actul a fost eliberat ;
 3. numele , initiala tatalui, prenumele titularului, declarat nul.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

Rapoarte de activitate

Pentru publicarea anunțului privind Raportul de activitate  al Institției este nevoie de

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.
 2. La redactarea raportului  se recomandă repectarea prevederilor din Anexa nr.6  la Normele metodologice aprobate prin   HG nr. 123/2002.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Concursuri organizate în baza HG 286/2011,modificata prin HG 1027/2014

Pentru publicarea concursurilor organizate de Instituțiile publice

este nevoie ca în conținutul anunțului de publicare a concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante si temporar vacante , să  se face  mențiunea de    „post vacant(temporar vacant) corespunzător funcțiilor contractuale”.

(1)  Autoritatea sau instituția publică organizatoare-conform articolului 7 din HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2011,- are obligația să publice, cu cel putin 15 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant,

Respectiv

cu cel putin 10 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul  concursului în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a- III-a,și  într-un cotidian de largă  circulație, precum și la sediul acesteia.

ATENTIE!  – ACESTEA SUNT ZILE LUCRĂTOARE.  ZILELE LIBERE(PASTI, CRACIUN, ZIUA NATIONALA ETC…) NU SE IAU IN CONSIDERARE LA STABILIREA ZILELOR PENTRU PUBLICARE.

NOTA:

Pentru aceasta categorie de concursuri se ia o marja de 5 zile lucrătoare la termenul stabilit de catre lege astfel  se are în vedere faptul că;

 1. Ziua depunerii la MOF în vederea publicarii nu se ia în calcul.
 2. Ziua apariției în MOF a anunțului nu se ia în calcul.
 3. Ziua  desfășurării probei scrise (de la aceasta curge termenul de publicare a concursului) de concurs nu se ia în calcul
 4. Nu apar anunțuri în ziua următoare celei în care s-a depus anunțul spre publicare.
 5. Actele care trebuie intocmite si transmise sunt:
  1. Textul anuntului si  anexa cu contorul de cuvinte cu semnaturile si stampila  reprezentantului legal al  instututiei care organizeaza concursul.
  2. Adresa de innaintare catre MOF prin care se solicita publicarea anuntului.
  3. Obligatoriu antetul insitutiei care publica trebuie sa cuprinda  CUI-ul.

  4.Textul Word al concursului

    Ce cuprinde textul anunțului?

     Anunțul  publicat   în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

  -denumirea postului,

  – nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

  -data , ora si locul de desfasurare acestuia, data  si ora  probei scrise si mentiunea asupra  datei si orei interviului. Daca interviul nu este stabilit pe data si ora, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie sa aiba loc in 5 zile de la data afisarii rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestatii la proba scrisa.

  – data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

  – datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

  NOTA –în textul de anunțare a concursului se va folosi expresia „ post vacant(temporar vacant) corespunzator functiilor contractuale”

              IN CONȚINUTUL ANUNȚULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

  Cum public anuntul?

  Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Sentințe/hotărâri judecătorești a căror publicare este obligatorie potrivit dispozițiilor legale în vigoare

Pentru publicare sunt necesare următoarele acte:

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;
 2. Copie lizibilă a sentinței/hotărârii judecătorești semnată și stampilată de instanță.
 3. Copie Word  a sentinței.
 4. Anexă cu Contorul de cuvinte cu  precizarea numărului de caractere cu spații al sentinței. semnată și ștampilată.

Cum public anunțul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Act de naționalitate al navei-persoane juridice

 Pentru  publicarea pierdereii  Actului  de Naţionalitate  al Navei,

 Cererea de publicare trebuie să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul solicitantului(proprietar sau utilizator),
 2. numărul de  înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. felul actului ;
 4. numărul și data actului;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comert exterior cu produse militare.

Pentru publicarea pierderii  Autorizaţiei ,

Cererea de publicare trebuie sa cuprindă:

 1. denumirea completa si sediul solicitantului,
 2. numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala,
 3. seria si numarul autorizatiei;
 4. data eliberarii;
 5. denumirea organului emitent la data eliberarii actului.

Cererea va fi semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, al carui nume si prenume trebuie mentionat in clar si stampilata.

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Autorizaţie de funcţionare eliberată conform Decretului-Lege nr. 54/1990 emisa de primării.

Pentru publicarea pierderii Autorizaţiei,

Cererea de publicare   trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul soicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul autorizației de funcționare,
 4. data eliberării,
 5. denumirea organului emitent la  eliberarii actului.

Datele se obțin de la  organul  emitent.

Cererea  va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Sigiliul de identificare și legitimație a tehnicianului de service.

 Pentru  publicarea pierderii Sigiliului,

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul  sigiliului/legitimației;
 4. numele pe care s-a atribuit.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Ştampile, sigilii şi matriţe timbru sec pe care se imprimă stema României

 Pentru publicarea pierderii de Ştampilei, Matriţe, etc.

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă ;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală; forma ștampilei;
 3. amprenta acesteia.
 4. Se anexează la cerere modelul ștampilei decupat de pe un act mai vechi.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Licența de transport/copia conforma/Certificat de transport în cont propriu

Pentru publicarea pierderii Licenţei de transport, Copie conformă, Certficat de transport,  

Cererea  de publicare    trebuie să  cuprindă;

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. seria  și numărul  licenței/copiei conforme;
 4. data eliberării;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume si prenunme trebuie menționat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE