Consultanță Persoane Fizice – Partea a III-a

Certificat de membru al Ordinului O.A.M.G.M.A.M.R

Pentru publicarea pierderii Certificatului , este nevoie de:

Copie  Act  de identitate

-Cerere de publicare   care trebuie sa cuprindă;

 1. numele, prenumele si adresa completa ale solicitantului;
 2. numarul actului; data eliberarii;
 3. denumirea organului emitent la data eliberarii actului;
 4. pe ce nume a fost eliberat.

Obligatoriu cererea trebuie semnata si datata.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele  enumerate mai sus, contactați reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Act de naționaliatate al navei – Persoane Fizice

 Pentru publicarea pierderii Actului de Naţionalitate al Navei ,este nevoie de:

-Copie act identitate 

-Cerere de publicare     care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. felul actului; numărul și data actului ;
 3. denumirea organului  emitent la data actului;

Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Brevete

Pentru publicarea pierderii Brevetului , este nevoie de:

Copie act identitate

 -Cerere   de publicare care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. denumirea  decorației ,gradul și clasa acesteia;
 3. numărul și data decretului de conferire; numele și prenumele posesorului, inițiala tatălui.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată. Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Certificat de revoluționar

 Pentru publicarea pierderii Certficatului de Revoluţionar , este nevoie de:

Copie act identitate

– Cerere de  publicare   care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și  adresa completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberării; comisia care l-a eliberat.

Obligatoriu se anexează adeverință de la  asociația de revoluționari.    

Cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Carte de identitate a autovehiculului-persoane fizice

Pentru publicarea pierderii   Cărţii de Identitate a Vehiculului, este nevoie de:

-Copie act identitate

-Cerere de publicare  care trebuie să cuprindă:

 • în partea de sus:
 1. numele,  prenumele și adresa completă a solicitantului ,
 2. pe  ce nume a fost eliberată (în situația în care persoana și-a schimbat numele ca urmare a căsătoriei, a fost încheiat un contract de vânzare –cumpărare, titularul a decedat, iar anunțul se face  de moștenitori, etc.
 3. situatia trebuie dovedită cu acte de stare civilă-ex: copie certfificat de căsătorie, copie certificat de deces, contract de vânzare –cumpărare, etc),
 4. datată și semnată de solicitant.
 • În partea de  jos,
 1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Obligatoriu, cererea trebuie sa poarte viza reprezentantei RAR, în original. Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Actele se depun în original la  MOF in vederea publicării.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus,   contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Carnet de muncă

Pentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă;

 1. numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberărrii;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 5. pe ce nume a fost eliberat.

Datele se obțin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

 

În cazul pierderii cărților de muncă foarte vechi( anii  1950-1960), pentru care nu se poate face dovada cu privire la seria și numărul cărții de muncă, cu titlu de excepție, publicarea se va realiza menționandu-se doar organul emitent și anul întocmirii acesteia, datele care vor fi preluate din adeverința eliberată de la ultimul loc de munca, în care se va specifica motivul pentru care datele complete ale cărții de muncă nu mai pot  fi recuperate.

Dacă cererea se face de către alta persoană decat titularul actului, trebuie să se precizeze calitatea persoanei care solicită publicarea, motivul pentru care s-a procedat astfel și să se atașeze acte doveditoare în acest sens( copie certificat deces-dacă titularul a decedat, etc).

 

În cazul în care solicitarea de pierdere vine din partea unei  instituții, trebuie depusă  o adresă oficială  semnată de reprezentantul legal și ștampilată, în care să se menționeze toate datele cărții de muncă, pe ce nume a fost eliberată, precum și motivul pentru care se solicită publicarea de către instituție.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

                                                                             

 

Act de studii

Pentru publicarea pierderii Actului de studii,   este nevoie de :

Copie act  identitate

-Cerere  de publicare    care  trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele, inițiala tatălui și adresa completă ale solicitantului;
 2. felul, seria și numărul actului ,
 3. numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unitătii de învătământ emitente;
 4. anul absolvirii;
 5. denumirea,organul emitent la data eliberării actului;
 6. numele pe care a fost eliberat.

Datele se obțin de la instituția care  a eliberat actul. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus,  contactați   reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

 

Titlu de proprietate

Pentru publicarea  pierderii Titlului de proprietate , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare  care       trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele și adresa solicitantului;
 2. data eliberării;
 3. comisia care l-a eliberat, numele pe carea a fost eliberat.

Cererea trebuie semnată și datată.

-Copie de pe titlu. ( se obține de la Comisia  Județeană care la eliberat)

În cazul în care anunțul se face de către o altă  persoană decât  titularul a actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate ( moștenitor, cumpărator, etc.) se face anunțul și să se anexeze, în copie, documentele care  dovedesc această calitate ( contractul de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, certficat   deces- dacă titularul este decedat, acte de stare civilă din care să rezulte calitatea de moștenitor). Obligatoriu se anexează  copie de pe titlu de proprietate sau adeverintă de la comisia  emitentă,copie BI/CI,.

În situația în care numele și prenumele propietarului/moștenitorului înscris în titlul de proprietate diferă față de cel din actele de identitate sau față de cel înscris în certificatul  de deces, în mod obligatoriu, se atașează adeverința eliberată de   instiuția care a eliberta titlul, sau un alt act oficial emis de o altă autoritate ( ex: declaratie notariala) din care să rezulte că persoana menționată în titlu este  aceeași cu cea din actele de identitate.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Schimbări de nume

 Pentru publicarea Schimbării de nume, este nevoie de :

 –  Cerere de publicare 

 1. trebuie semnată de ofițerul de stare civilă și ștampilată cu ștampila care are imprimată stema României.
 2. Cererea  trebuie completată pe numele titularului al cărui nume se solicită a fi schimbat, iar în cazul în care solicitarea   de schimbare a numelui este pentru copilul minor, cererea se completează pe numele unuia dintre părinți. Obligatoriu cererea trebuie depusă în original.  

-Copie   Carte  de identitate/buletinul solicitantului

-Copie Certificat de naștere a persoanei care îsi schimbă numele.

În situația în care solicitantul are în pașaportul străin un nume,  iar pe teritoriul țării nu figurează cu acel nume, cererea trebuie completaăa cu numele cu care figurează pe teritoriul Romaniei.

Daca nu mai deține  nici un document în care apare acest nume, se  atașează adeverința de la Direcția publică de evidență a persoanelor cu un istoric al numelor purtate.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Permis de vânătoare

  Pentru publicarea pierderii Permisului de vânătoare este nevoie de:

Copie act identitate

 – Cerere de publicare    care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă  a solicitantului;
 2. seria și numărul actului; data eliberării;
 3. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată

Asociația care a emis permisul de vânătoare eliberează  adeverința cu datele permisului.

Adeverința se  depune  în original  în vederea publicării. 

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria „ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE