Arhive pentru Consultanță Monitorul Oficial – Partea a III-a

Sentințe/hotărâri judecătorești a căror publicare este obligatorie potrivit dispozițiilor legale în vigoare

Pentru publicare sunt necesare următoarele acte: Adresa oficială prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;…
Continue Reading

Brevete

Pentru publicarea pierderii Brevetului , este nevoie de: -Copie act identitate  -Cerere   de publicare care  trebuie să cuprindă; numele,prenumele și adresa completă ale solicitantului; denumirea  decorației ,gradul și clasa acesteia;…
Continue Reading

Carnet de muncă

Pentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de: -Copie act identitate -Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă; numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului; seria și numărul…
Continue Reading

Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comert exterior cu produse militare.

Pentru publicarea pierderii  Autorizaţiei , Cererea de publicare trebuie sa cuprindă: denumirea completa si sediul solicitantului, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala, seria si numarul…
Continue Reading