Consultanță Monitorul Oficial – Partea a III-a

Acte de studii- în caz de dispariție

Pentru publicarea dispariției Actului de studii se solicită:

Adresa oficială   care să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul emitentului;
 2. denumirea actului de studii; anul eliberarii-daca actul a fost eliberat ;
 3. numele , initiala tatalui, prenumele titularului, declarat nul.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

Rapoarte de activitate

Pentru publicarea anunțului privind Raportul de activitate  al Institției este nevoie de

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.
 2. La redactarea raportului  se recomandă repectarea prevederilor din Anexa nr.6  la Normele metodologice aprobate prin   HG nr. 123/2002.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Concursuri organizate în baza HG 286/2011,modificata prin HG 1027/2014

Pentru publicarea concursurilor organizate de Instituțiile publice

este nevoie ca în conținutul anunțului de publicare a concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante si temporar vacante , să  se face  mențiunea de    „post vacant(temporar vacant) corespunzător funcțiilor contractuale”.

(1)  Autoritatea sau instituția publică organizatoare-conform articolului 7 din HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2011,- are obligația să publice, cu cel putin 15 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant,

Respectiv

cu cel putin 10 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul  concursului în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a- III-a,și  într-un cotidian de largă  circulație, precum și la sediul acesteia.

ATENTIE!  – ACESTEA SUNT ZILE LUCRĂTOARE.  ZILELE LIBERE(PASTI, CRACIUN, ZIUA NATIONALA ETC…) NU SE IAU IN CONSIDERARE LA STABILIREA ZILELOR PENTRU PUBLICARE.

NOTA:

Pentru aceasta categorie de concursuri se ia o marja de 5 zile lucrătoare la termenul stabilit de catre lege astfel  se are în vedere faptul că;

 1. Ziua depunerii la MOF în vederea publicarii nu se ia în calcul.
 2. Ziua apariției în MOF a anunțului nu se ia în calcul.
 3. Ziua  desfășurării probei scrise (de la aceasta curge termenul de publicare a concursului) de concurs nu se ia în calcul
 4. Nu apar anunțuri în ziua următoare celei în care s-a depus anunțul spre publicare.
 5. Actele care trebuie intocmite si transmise sunt:
  1. Textul anuntului si  anexa cu contorul de cuvinte cu semnaturile si stampila  reprezentantului legal al  instututiei care organizeaza concursul.
  2. Adresa de innaintare catre MOF prin care se solicita publicarea anuntului.
  3. Obligatoriu antetul insitutiei care publica trebuie sa cuprinda  CUI-ul.

  4.Textul Word al concursului

    Ce cuprinde textul anunțului?

     Anunțul  publicat   în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

  -denumirea postului,

  – nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

  -data , ora si locul de desfasurare acestuia, data  si ora  probei scrise si mentiunea asupra  datei si orei interviului. Daca interviul nu este stabilit pe data si ora, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie sa aiba loc in 5 zile de la data afisarii rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestatii la proba scrisa.

  – data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

  – datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

  NOTA –în textul de anunțare a concursului se va folosi expresia „ post vacant(temporar vacant) corespunzator functiilor contractuale”

              IN CONȚINUTUL ANUNȚULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

  Cum public anuntul?

  Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Certificat de membru al Ordinului O.A.M.G.M.A.M.R

Pentru publicarea pierderii Certificatului , este nevoie de:

Copie  Act  de identitate

-Cerere de publicare   care trebuie sa cuprindă;

 1. numele, prenumele si adresa completa ale solicitantului;
 2. numarul actului; data eliberarii;
 3. denumirea organului emitent la data eliberarii actului;
 4. pe ce nume a fost eliberat.

Obligatoriu cererea trebuie semnata si datata.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele  enumerate mai sus, contactați reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Sentințe/hotărâri judecătorești a căror publicare este obligatorie potrivit dispozițiilor legale în vigoare

Pentru publicare sunt necesare următoarele acte:

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;
 2. Copie lizibilă a sentinței/hotărârii judecătorești semnată și stampilată de instanță.
 3. Copie Word  a sentinței.
 4. Anexă cu Contorul de cuvinte cu  precizarea numărului de caractere cu spații al sentinței. semnată și ștampilată.

Cum public anunțul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Act de naționalitate al navei-persoane juridice

 Pentru  publicarea pierdereii  Actului  de Naţionalitate  al Navei,

 Cererea de publicare trebuie să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul solicitantului(proprietar sau utilizator),
 2. numărul de  înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. felul actului ;
 4. numărul și data actului;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Act de naționaliatate al navei – Persoane Fizice

 Pentru publicarea pierderii Actului de Naţionalitate al Navei ,este nevoie de:

-Copie act identitate 

-Cerere de publicare     care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. felul actului; numărul și data actului ;
 3. denumirea organului  emitent la data actului;

Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Brevete

Pentru publicarea pierderii Brevetului , este nevoie de:

Copie act identitate

 -Cerere   de publicare care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. denumirea  decorației ,gradul și clasa acesteia;
 3. numărul și data decretului de conferire; numele și prenumele posesorului, inițiala tatălui.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată. Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Certificat de revoluționar

 Pentru publicarea pierderii Certficatului de Revoluţionar , este nevoie de:

Copie act identitate

– Cerere de  publicare   care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și  adresa completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberării; comisia care l-a eliberat.

Obligatoriu se anexează adeverință de la  asociația de revoluționari.    

Cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Carte de identitate a autovehiculului-persoane fizice

Pentru publicarea pierderii   Cărţii de Identitate a Vehiculului, este nevoie de:

-Copie act identitate

-Cerere de publicare  care trebuie să cuprindă:

 • în partea de sus:
 1. numele,  prenumele și adresa completă a solicitantului ,
 2. pe  ce nume a fost eliberată (în situația în care persoana și-a schimbat numele ca urmare a căsătoriei, a fost încheiat un contract de vânzare –cumpărare, titularul a decedat, iar anunțul se face  de moștenitori, etc.
 3. situatia trebuie dovedită cu acte de stare civilă-ex: copie certfificat de căsătorie, copie certificat de deces, contract de vânzare –cumpărare, etc),
 4. datată și semnată de solicitant.
 • În partea de  jos,
 1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Obligatoriu, cererea trebuie sa poarte viza reprezentantei RAR, în original. Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Actele se depun în original la  MOF in vederea publicării.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus,   contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „