Consultanță Monitorul Oficial – Partea a IV-a

Anunțuri privind depunerea sitauțiilor finaciare anuale

Pentru publicarea anunțului privind Situatia financiară anuală este nevoie de

  1. Adresă oficială    prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal.
  2. Anunțul propriu-zis, semnat de reprezentantul legal..
  3. Anexa cu Contorul de  cuvinte,  semnat de reprezentantul legal.

NOTA; Atunci când situația financiară este publicată cu întârziere ( ex ;  publictă în anul 2016 pentru anul fiscal 2014) se solicită trecerea  în adresa  oficială  a mențiunii ” publicare pe propria raspundere”

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Convocator Adunări Generale

Pentru publicarea Anunțului  de Convocare a Adunării  Genarale  este necesară  respectarea  următoarelor   RECOMANDĂRI

 privind   precizarea TEMEIULUI   LEGAL DE CONVOCARE –    LEGEA 31/1990 privind societățile comerciale- astfel:

1.La întocmirea  convocatoarelor  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.( articolului   111  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale)

2.La intocmirea convocatoarelor Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.(  articolului   113  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale).

3.Daca anuntul este publicat pentru o societate aflata în  faliment,insolventa etc. In preambului convocatorului se trec și datele  lichidatorului și ale sentintei  prin care acesta a fost numit lichidator.

Convocatoarele se semneza de catre Presedinte CA sau Adiministratorul unic functie de situatie. În cazul Administratorului special trebuie trecuta în anunț sentinta prin care acesta a fost numit.   Numele acestora trebuie trecut în clar.

Acte anexate unui convocator:

a)Anexa  cu Contorul de cuvinte semnat de reprezentantul legal.

b)Adresa de înaintare catre MOF în vederea publicarii.Obligatoriu trebuie mentionat CUI-ul societății.

c) Imputernicire pentru persoana care depune actele spre publicare.(Persoana imputernicita poate fi trecută și în adresa de înaintare nemaifiind necesara o

împuternicire separata)

d. Daca actele sunt depuse de catre cel care semnează convocatorul ,Presedinte CA sau  Administrator unic)nu este nevoie de împuternicire. Copie dupa Cartea de Identitate a celui care depune spre publicare documentele.

Nota: daca sunt modificari ale actului constitutiv, articolul care se modifica trebuie nominalizat si trecut integral textul articolului modificat.

Obligatoriu se face mențiune asupra datei  și orei  la care se ține a doua convocare, dacă la prima adunare nu a fost cvorum.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE