Author Archives: prolex

Schimbări de nume

 Pentru publicarea Schimbării de nume, este nevoie de :

 –  Cerere de publicare 

 1. trebuie semnată de ofițerul de stare civilă și ștampilată cu ștampila care are imprimată stema României.
 2. Cererea  trebuie completată pe numele titularului al cărui nume se solicită a fi schimbat, iar în cazul în care solicitarea   de schimbare a numelui este pentru copilul minor, cererea se completează pe numele unuia dintre părinți. Obligatoriu cererea trebuie depusă în original.  

-Copie   Carte  de identitate/buletinul solicitantului

-Copie Certificat de naștere a persoanei care îsi schimbă numele.

În situația în care solicitantul are în pașaportul străin un nume,  iar pe teritoriul țării nu figurează cu acel nume, cererea trebuie completaăa cu numele cu care figurează pe teritoriul Romaniei.

Daca nu mai deține  nici un document în care apare acest nume, se  atașează adeverința de la Direcția publică de evidență a persoanelor cu un istoric al numelor purtate.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Permis de vânătoare

  Pentru publicarea pierderii Permisului de vânătoare este nevoie de:

Copie act identitate

 – Cerere de publicare    care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă  a solicitantului;
 2. seria și numărul actului; data eliberării;
 3. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată

Asociația care a emis permisul de vânătoare eliberează  adeverința cu datele permisului.

Adeverința se  depune  în original  în vederea publicării. 

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria „ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Permis de armă, autorizație pentru procurarea/detinerea/folosirea armelor și munițiilor

Pentru  publicarea pierderii Permis de armă, autorizație, etc , este nevoie de :

Copie act identitate

-Cerere de publicare    care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. seria și  numărul actului;
 3. data eliberării ;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Se anexează  în original adeverința organului de poliție competent. 

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Parafa și carnet de consultant fiscal

 Pentru  publicarea pierderii Parafei este nevoie de :

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care  trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului
 2. :numărul  actului :
 3. data  eliberării;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 5. pe ce  nume a fost eliberat.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE 

Livret militar

 Publicare pierdere  Livret militar , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere  de publicare   care trebuie să cuprindă ;

 1. numele,prenumele și adresa completă ale solicitantului ;
 2. seria și numărul livretului; data eliberării;
 3. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 4.  pe ce nume a fost eliberat.

Datele se obtin de la organul emitent. Obligatoriu cererea trebuie semnată si datată.

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE  „

Certificat internațional de conducator de ambarcatiune de agreement

 Pentru publicare pierdere Certificat,  este nevoie de:

Copie act  identitate

 -Cerere de publicare  care trebuie sa cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa solicitantului;
 2. felul actului; numărul și data actului;
 3. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Obligatoriu cererea   trebuie  semnată și datată.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „