Monthly Archives: septembrie 2016

Act de naționaliatate al navei – Persoane Fizice

 Pentru publicarea pierderii Actului de Naţionalitate al Navei ,este nevoie de:

-Copie act identitate 

-Cerere de publicare     care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. felul actului; numărul și data actului ;
 3. denumirea organului  emitent la data actului;

Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Brevete

Pentru publicarea pierderii Brevetului , este nevoie de:

Copie act identitate

 -Cerere   de publicare care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. denumirea  decorației ,gradul și clasa acesteia;
 3. numărul și data decretului de conferire; numele și prenumele posesorului, inițiala tatălui.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată. Datele se obțin de la autoritatea emitentă.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Certificat de revoluționar

 Pentru publicarea pierderii Certficatului de Revoluţionar , este nevoie de:

Copie act identitate

– Cerere de  publicare   care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și  adresa completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberării; comisia care l-a eliberat.

Obligatoriu se anexează adeverință de la  asociația de revoluționari.    

Cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Carte de identitate a autovehiculului-persoane fizice

Pentru publicarea pierderii   Cărţii de Identitate a Vehiculului, este nevoie de:

-Copie act identitate

-Cerere de publicare  care trebuie să cuprindă:

 • în partea de sus:
 1. numele,  prenumele și adresa completă a solicitantului ,
 2. pe  ce nume a fost eliberată (în situația în care persoana și-a schimbat numele ca urmare a căsătoriei, a fost încheiat un contract de vânzare –cumpărare, titularul a decedat, iar anunțul se face  de moștenitori, etc.
 3. situatia trebuie dovedită cu acte de stare civilă-ex: copie certfificat de căsătorie, copie certificat de deces, contract de vânzare –cumpărare, etc),
 4. datată și semnată de solicitant.
 • În partea de  jos,
 1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Obligatoriu, cererea trebuie sa poarte viza reprezentantei RAR, în original. Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Actele se depun în original la  MOF in vederea publicării.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus,   contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Carnet de muncă

Pentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă;

 1. numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului;
 2. seria și numărul actului;
 3. data eliberărrii;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 5. pe ce nume a fost eliberat.

Datele se obțin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

 

În cazul pierderii cărților de muncă foarte vechi( anii  1950-1960), pentru care nu se poate face dovada cu privire la seria și numărul cărții de muncă, cu titlu de excepție, publicarea se va realiza menționandu-se doar organul emitent și anul întocmirii acesteia, datele care vor fi preluate din adeverința eliberată de la ultimul loc de munca, în care se va specifica motivul pentru care datele complete ale cărții de muncă nu mai pot  fi recuperate.

Dacă cererea se face de către alta persoană decat titularul actului, trebuie să se precizeze calitatea persoanei care solicită publicarea, motivul pentru care s-a procedat astfel și să se atașeze acte doveditoare în acest sens( copie certificat deces-dacă titularul a decedat, etc).

 

În cazul în care solicitarea de pierdere vine din partea unei  instituții, trebuie depusă  o adresă oficială  semnată de reprezentantul legal și ștampilată, în care să se menționeze toate datele cărții de muncă, pe ce nume a fost eliberată, precum și motivul pentru care se solicită publicarea de către instituție.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „