Pentru cazarea turiștilor  în structuri de cazare ,

conform prevederilor HG 237/2001-pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, este obligatorie completarea de către aceștia a „Fișei de anunțare a sosirii și plecarii „turiștilor.

HG 237/2001 , Art. 2. – Operatorii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice – hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistică – au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la Norme prevede în Art. 2.

(1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării”.

(3)  Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(4)  Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).

Telefon  comenzi:-0254 719 243 / 0769 270 221 / 0765 239 328

prolexFara categoriePentru cazarea turiștilor  în structuri de cazare , conform prevederilor HG 237/2001-pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, este obligatorie completarea de către aceștia a 'Fișei de anunțare a sosirii și plecarii 'turiștilor. HG 237/2001 , Art. 2. - Operatorii economici care...Consultanță Anunțuri Monitorul Oficial