Rapoarte de activitate

Pentru publicarea anunțului privind Raportul de activitate  al Institției este nevoie de

  1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.
  2. La redactarea raportului  se recomandă repectarea prevederilor din Anexa nr.6  la Normele metodologice aprobate prin   HG nr. 123/2002.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE