Convocator Adunări Generale

Pentru publicarea Anunțului  de Convocare a Adunării  Genarale  este necesară  respectarea  următoarelor   RECOMANDĂRI

 privind   precizarea TEMEIULUI   LEGAL DE CONVOCARE –    LEGEA 31/1990 privind societățile comerciale- astfel:

1.La întocmirea  convocatoarelor  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.( articolului   111  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale)

2.La intocmirea convocatoarelor Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.(  articolului   113  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale).

3.Daca anuntul este publicat pentru o societate aflata în  faliment,insolventa etc. In preambului convocatorului se trec și datele  lichidatorului și ale sentintei  prin care acesta a fost numit lichidator.

Convocatoarele se semneza de catre Presedinte CA sau Adiministratorul unic functie de situatie. În cazul Administratorului special trebuie trecuta în anunț sentinta prin care acesta a fost numit.   Numele acestora trebuie trecut în clar.

Acte anexate unui convocator:

a)Anexa  cu Contorul de cuvinte semnat de reprezentantul legal.

b)Adresa de înaintare catre MOF în vederea publicarii.Obligatoriu trebuie mentionat CUI-ul societății.

c) Imputernicire pentru persoana care depune actele spre publicare.(Persoana imputernicita poate fi trecută și în adresa de înaintare nemaifiind necesara o

împuternicire separata)

d. Daca actele sunt depuse de catre cel care semnează convocatorul ,Presedinte CA sau  Administrator unic)nu este nevoie de împuternicire. Copie dupa Cartea de Identitate a celui care depune spre publicare documentele.

Nota: daca sunt modificari ale actului constitutiv, articolul care se modifica trebuie nominalizat si trecut integral textul articolului modificat.

Obligatoriu se face mențiune asupra datei  și orei  la care se ține a doua convocare, dacă la prima adunare nu a fost cvorum.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE