Concursuri organizate în baza HG 286/2011,modificata prin HG 1027/2014

Pentru publicarea concursurilor organizate de Instituțiile publice

este nevoie ca în conținutul anunțului de publicare a concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante si temporar vacante , să  se face  mențiunea de    „post vacant(temporar vacant) corespunzător funcțiilor contractuale”.

(1)  Autoritatea sau instituția publică organizatoare-conform articolului 7 din HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2011,- are obligația să publice, cu cel putin 15 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant,

Respectiv

cu cel putin 10 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul  concursului în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a- III-a,și  într-un cotidian de largă  circulație, precum și la sediul acesteia.

ATENTIE!  – ACESTEA SUNT ZILE LUCRĂTOARE.  ZILELE LIBERE(PASTI, CRACIUN, ZIUA NATIONALA ETC…) NU SE IAU IN CONSIDERARE LA STABILIREA ZILELOR PENTRU PUBLICARE.

NOTA:

Pentru aceasta categorie de concursuri se ia o marja de 5 zile lucrătoare la termenul stabilit de catre lege astfel  se are în vedere faptul că;

 1. Ziua depunerii la MOF în vederea publicarii nu se ia în calcul.
 2. Ziua apariției în MOF a anunțului nu se ia în calcul.
 3. Ziua  desfășurării probei scrise (de la aceasta curge termenul de publicare a concursului) de concurs nu se ia în calcul
 4. Nu apar anunțuri în ziua următoare celei în care s-a depus anunțul spre publicare.
 5. Actele care trebuie intocmite si transmise sunt:
  1. Textul anuntului si  anexa cu contorul de cuvinte cu semnaturile si stampila  reprezentantului legal al  instututiei care organizeaza concursul.
  2. Adresa de innaintare catre MOF prin care se solicita publicarea anuntului.
  3. Obligatoriu antetul insitutiei care publica trebuie sa cuprinda  CUI-ul.

  4.Textul Word al concursului

    Ce cuprinde textul anunțului?

     Anunțul  publicat   în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

  -denumirea postului,

  – nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

  -data , ora si locul de desfasurare acestuia, data  si ora  probei scrise si mentiunea asupra  datei si orei interviului. Daca interviul nu este stabilit pe data si ora, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie sa aiba loc in 5 zile de la data afisarii rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestatii la proba scrisa.

  – data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

  – datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

  NOTA –în textul de anunțare a concursului se va folosi expresia „ post vacant(temporar vacant) corespunzator functiilor contractuale”

              IN CONȚINUTUL ANUNȚULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

  Cum public anuntul?

  Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE