Pentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă;

  1. numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului;
  2. seria și numărul actului;
  3. data eliberărrii;
  4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
  5. pe ce nume a fost eliberat.

Datele se obțin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

 

În cazul pierderii cărților de muncă foarte vechi( anii  1950-1960), pentru care nu se poate face dovada cu privire la seria și numărul cărții de muncă, cu titlu de excepție, publicarea se va realiza menționandu-se doar organul emitent și anul întocmirii acesteia, datele care vor fi preluate din adeverința eliberată de la ultimul loc de munca, în care se va specifica motivul pentru care datele complete ale cărții de muncă nu mai pot  fi recuperate.

Dacă cererea se face de către alta persoană decat titularul actului, trebuie să se precizeze calitatea persoanei care solicită publicarea, motivul pentru care s-a procedat astfel și să se atașeze acte doveditoare în acest sens( copie certificat deces-dacă titularul a decedat, etc).

 

În cazul în care solicitarea de pierdere vine din partea unei  instituții, trebuie depusă  o adresă oficială  semnată de reprezentantul legal și ștampilată, în care să se menționeze toate datele cărții de muncă, pe ce nume a fost eliberată, precum și motivul pentru care se solicită publicarea de către instituție.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

                                                                             

 

prolexConsultanță Monitorul Oficial - Partea a III-aConsultanță Persoane Fizice - Partea a III-aPentru publicare pierderii carnetului de muncă , este nevoie de: -Copie act identitate -Cerere de publicare   care   trebuie să cuprindă; numele ,prenumele și adresa  completă ale solicitantului; seria și numărul actului; data eliberărrii; denumirea organului emitent la data eliberării actului; pe ce nume a fost eliberat. Datele se obțin de la organul...Consultanță Anunțuri Monitorul Oficial