Pentru publicarea  pierderii Titlului de proprietate , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare  care       trebuie să cuprindă ;

  1. numele, prenumele și adresa solicitantului;
  2. data eliberării;
  3. comisia care l-a eliberat, numele pe carea a fost eliberat.

Cererea trebuie semnată și datată.

-Copie de pe titlu. ( se obține de la Comisia  Județeană care la eliberat)

În cazul în care anunțul se face de către o altă  persoană decât  titularul a actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate ( moștenitor, cumpărator, etc.) se face anunțul și să se anexeze, în copie, documentele care  dovedesc această calitate ( contractul de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, certficat   deces- dacă titularul este decedat, acte de stare civilă din care să rezulte calitatea de moștenitor). Obligatoriu se anexează  copie de pe titlu de proprietate sau adeverintă de la comisia  emitentă,copie BI/CI,.

În situația în care numele și prenumele propietarului/moștenitorului înscris în titlul de proprietate diferă față de cel din actele de identitate sau față de cel înscris în certificatul  de deces, în mod obligatoriu, se atașează adeverința eliberată de   instiuția care a eliberta titlul, sau un alt act oficial emis de o altă autoritate ( ex: declaratie notariala) din care să rezulte că persoana menționată în titlu este  aceeași cu cea din actele de identitate.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

prolexConsultanță Monitorul Oficial - Partea a III-aConsultanță Persoane Fizice - Partea a III-aPentru publicarea  pierderii Titlului de proprietate , este nevoie de: -Copie act identitate -Cerere de publicare  care       trebuie să cuprindă ; numele, prenumele și adresa solicitantului; data eliberării; comisia care l-a eliberat, numele pe carea a fost eliberat. Cererea trebuie semnată și datată. -Copie de pe titlu. ( se obține de...Consultanță Anunțuri Monitorul Oficial