Pentru publicarea pierderii Licenţei de funcţionare,  

Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

  1. denumirea și sediul solicitantului,
  2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
  3. seria și  numărul licenței;
  4. data eliberării;
  5. denumirea  organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată. Se anexeaza adeverința organului de poliție competent, în original.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completaîi datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

prolexConsultanță Monitorul Oficial - Partea a III-aConsultanță Persoane Juridice - Partea a III-a  Pentru publicarea pierderii Licenţei de funcţionare,   Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă; denumirea și sediul solicitantului, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală; seria și  numărul licenței; data eliberării; denumirea  organului emitent la data eliberării actului. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal...Consultanță Anunțuri Monitorul Oficial