Concursuri funcționari publici organizate în baza legii 188/1999

Aceste concursuri  se publica cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data probei scrise a concursului.

Se recomandă la preluare un numar de 33-35 zile calendaristice(necesar trimiterii si prelucarii anuntului).

Se solicită;

1.Adresa oficiala prin care se solicita publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.

*In situatia in care se solicita publicarea unui anunt de amanare a unui concurs, publicarea trebuie efectuată cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru desfășurarea concursului.

*Anunțul prin care se solicită îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul unui anunț, este redactat sub forma unui anunt de rectificare, dar numai dacă privește modificări ale unor condiții de formă, nu și de fond.

2.Anunțul propriu zis care trebuie publicat,șstampilat și semnat de reprezentantul autorizat;

3.Raportul cuprinzand numarul de semne(caractere cu spatii), în vederea calculării taxei de publicare.

Obligatoriu textul concursului trebuie trimis și prin mail în WORD , cu diacritice.

       (4)-Anunțul  publicat  in presa scrisa și in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

-denumirea postului,

– nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

-data , ora și locul de desfășurare acestuia, data  și ora  probei scrise și mențiunea asupra  dateișsi orei interviului. Dacă interviul nu este stabilit pe data și oră, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie să aiba loc în 5 zile de la data afisării rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestații la proba scrisă.

– data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

– datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

NOTĂ: In  cazul  concursurilor  pentru  functii  de  conducere  (directori ) în intituțiile de stat , anunțul se  va  depune   la Monitorul Oficial spre publicare  cu  cel putin  60  de  zile  înaintea  datei    stabilite  pentru prima probă de concurs.

            IN CONTINUTUL ANUNTULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

Download cerere

Cum public anuntul?

Completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE