Pentru publicarea pierderii Cărții de identitate ,  

Cererea de publicare    trebuie să cuprindă;

În partea de sus,

  1. denumirea completa și sediul solicitantului,
  2. pe  ce denumire a fost eliberată (în situația în care persoana juridică  și-a schimbat denumirea, a fost încheiat un contract de vanzare –cumpărare, etc. situație  care trebuie dovedită cu acte)
  3. datată și semnată de reprezentatul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată.

În partea de jos

  1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Cererea trebuie să poarte viza reprezentanței RAR, în original.

Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Cererea trebuie depusă  în original spre publicare.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

prolexConsultanță Monitorul Oficial - Partea a III-aConsultanță Persoane Juridice - Partea a III-a Pentru publicarea pierderii Cărții de identitate ,   Cererea de publicare    trebuie să cuprindă; În partea de sus, denumirea completa și sediul solicitantului, pe  ce denumire a fost eliberată (în situația în care persoana juridică  și-a schimbat denumirea, a fost încheiat un contract de vanzare –cumpărare, etc. situație  care trebuie...Consultanță Anunțuri Monitorul Oficial