Monthly Archives: iulie 2016

Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comert exterior cu produse militare.

Pentru publicarea pierderii  Autorizaţiei ,

Cererea de publicare trebuie sa cuprindă:

 1. denumirea completa si sediul solicitantului,
 2. numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala,
 3. seria si numarul autorizatiei;
 4. data eliberarii;
 5. denumirea organului emitent la data eliberarii actului.

Cererea va fi semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, al carui nume si prenume trebuie mentionat in clar si stampilata.

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Autorizaţie de funcţionare eliberată conform Decretului-Lege nr. 54/1990 emisa de primării.

Pentru publicarea pierderii Autorizaţiei,

Cererea de publicare   trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul soicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul autorizației de funcționare,
 4. data eliberării,
 5. denumirea organului emitent la  eliberarii actului.

Datele se obțin de la  organul  emitent.

Cererea  va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Sigiliul de identificare și legitimație a tehnicianului de service.

 Pentru  publicarea pierderii Sigiliului,

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul  sigiliului/legitimației;
 4. numele pe care s-a atribuit.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Ştampile, sigilii şi matriţe timbru sec pe care se imprimă stema României

 Pentru publicarea pierderii de Ştampilei, Matriţe, etc.

 Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă ;

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. codul de identificare fiscală; forma ștampilei;
 3. amprenta acesteia.
 4. Se anexează la cerere modelul ștampilei decupat de pe un act mai vechi.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Licența de transport/copia conforma/Certificat de transport în cont propriu

Pentru publicarea pierderii Licenţei de transport, Copie conformă, Certficat de transport,  

Cererea  de publicare    trebuie să  cuprindă;

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. seria  și numărul  licenței/copiei conforme;
 4. data eliberării;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume si prenunme trebuie menționat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Licente de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie

  Pentru publicarea pierderii Licenţei de funcţionare,  

Cererea  de publicare    trebuie să cuprindă;

 1. denumirea și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. seria și  numărul licenței;
 4. data eliberării;
 5. denumirea  organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată. Se anexeaza adeverința organului de poliție competent, în original.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completaîi datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Dispozitive de marcat material lemnos

Pentru publicarea pierderii dispozitivelor de marcat

Cererea  de publicare trebuie să cuprindă:

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,codul de identificare fiscală;
 2. forma (amprenta )  ciocanului/dispozitivului ; indicativul acestuia.. .

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Ciocane silvice de marcat/pentru control,dispozitive de marcat material lemnos

 Pentru publicarea pierderii de Ciocane silvice de marcat, Dipozitive de marcat,

 Cererea de publicare      trebuie sa cuprindă :

 1. denumirea completa si sediul solicitantului
 2. forma (amprenta ) ciocanului/dispozitivului
 3. codul de identificare fiscala;; indicativul acestuia.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie mentionat în clar  și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Certificat de înregistrare fiscală

 Pentru publicării pierderii Certficatului de înregistare fiscală,

 Cererea  de publicare     trebuie să cuprindă

 1. denumirea completă și sediul solicitantului,
 2. numărul de înregistrare la Registrul Comerțului  și codul de identificare fiscală;
 3. seria și numărul  codului fiscal;
 4. data liberării;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Datele se obțin de la organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Carte de identitate a autovehiculului PJ

 Pentru publicarea pierderii Cărții de identitate ,  

Cererea de publicare    trebuie să cuprindă;

În partea de sus,

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,
 2. pe  ce denumire a fost eliberată (în situația în care persoana juridică  și-a schimbat denumirea, a fost încheiat un contract de vanzare –cumpărare, etc. situație  care trebuie dovedită cu acte)
 3. datată și semnată de reprezentatul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată.

În partea de jos

 1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Cererea trebuie să poarte viza reprezentanței RAR, în original.

Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Cererea trebuie depusă  în original spre publicare.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE